5LET

Stačí když nakoupíte minimálně za 219,-Kč a vyhrajte PowerBanku od Samsungu v hodnotě 350,-Kč!Samsung externí baterie 2100mAh

Losujeme každý měsíc jednoho nakupujícího, který obdrží PowerBanku v hodnotě 350,-Kč.

Samsung externí baterie 2100mAh, black

Nabíjejte svá zařízení kdykoliv a kdekoliv s lehkou PowerBankou od Samsungu. Externí baterii, neboli nabíječku, můžete pohodlně vzít do tašky, kapsy, nebo jen tak v ruce a nabít mnohá příslušenství, jako jsou mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače na cestách. PowerBank je v dispozici v několika barevných provedeních.

Připojení zajistí USB kabel o délce 0,2 m, který je součástí. Kapacita baterie je 2100 mAh, rozměry 33 x 73 x 24 mm a hmotnost pouhých 68 g.

 


Květen:

Výhercem losování se stala Andrea Kneiflová s objednávkou na čásku 279,-Kč

#1**3 od

Andrea Kneiflová

Andrea Kneiflová,

Šternberk

Telefon: 737……..01

Přes Česká Pošta

 Balík na Poštu

279 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Červen:

Výhercem losování se stala Petra Běloubkova s objednávkou na čásku 269,-Kč

#1**6 od

Petra Běloubkova

Petra Běloubkova,

Steti

Telefon: 728*****92

Přes Česká Pošta

Balík na Poštu

269 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Červenec:

Výhercem losování se stala Lenka Kubjátová s objednávkou na čásku 219,-Kč

#1**1 od

Lenka Kubjátová

len*****jatova@seznam.cz

Lenka Kubjátová,

Valašská Bystřice

Telefon: 77*****2179

Přes Česká Pošta

Balík na Poštu

219 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Srpen:

Výhercem losování se stala Petra Markova s objednávkou na čásku 415,-Kč

#1**1 od Petra Markova

jo*****va6@seznam.cz

Petra Markova,

Racice

Telefon: 602*****204

Přes DPD

Dodání do domu

415 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Září:

Výhercem losování se stal Pavel Woratsch s objednávkou na čásku 386,-Kč

#1**2 od Pavel Woratsch

Pavel Woratsch

Karlovy Vary

Telefon: 723*****496

Přes Uloženka

386 

Přes Dobírka 

Hotově při doručení

Říjen:

Výhercem losování se stala Karolína Sehnalová s objednávkou na čásku 269,-Kč

#1**0 od Karolína Sehnalová

Karolína Sehnalová

Brno

Telefon: 728*****354

Přes Dobírka – Česká Pošta

269 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Listopad:
Výhercem losování se stala Libuše Šustalová s objednávkou na čásku 308,-Kč

#1**7 od  libuše šustalová

libuše šustalová,

újezd u brna

Telefon: 77****9853

Přes Dobírka – Česká Pošta

308 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

 


SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže

PowerBanka od Samsungu soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky www.tvrzenésklo.eu (dále jen „web“), na stránkách www.tvrzenésklo.eu.

Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

  1. Organizátorem soutěže je www.tvrzenésklo.eu zastoupená Rudolfem Procházkou IČ: 04269314 (dále jen „organizátor“).
  2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Za osobu starší 15 let se považuje osoba, jež dovršila patnáctý rok věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
  4. Minimální hodnota nákupu 219,-Kč v obchodě www.tvrzenésklo.eu
  5. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.
  6. Podmínky výhry v soutěži: Minimální hodnota nákupu 219,-Kč. Vítěz každého kola obdrží jako výhru PowerBanku od Samsungu. Vítěze vybere náhodný los.

Ceny

  1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.
  2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění, na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
  2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje (společně dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností www.tvrzenésklo.eu, jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. 

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *