Soutěž a podmínky soutěže

Stačí když nakoupíte minimálně za 219,-Kč a vyhrajte PowerBanku od Samsungu v hodnotě 350,-Kč!

Losujeme každý měsíc jednoho nakupujícího, který obdrží PowerBanku v hodnotě 350,-Kč.

Samsung externí baterie 2100mAh, black

Nabíjejte svá zařízení kdykoliv a kdekoliv s lehkou PowerBankou od Samsungu. Externí baterii, neboli nabíječku, můžete pohodlně vzít do tašky, kapsy, nebo jen tak v ruce a nabít mnohá příslušenství, jako jsou mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače na cestách. PowerBank je v dispozici v několika barevných provedeních.

Připojení zajistí USB kabel o délce 0,2 m, který je součástí. Kapacita baterie je 2100 mAh, rozměry 33 x 73 x 24 mm a hmotnost pouhých 68 g.

 


Květen:

Výhercem losování se stala Andrea Kneiflová s objednávkou na čásku 279,-Kč

#1**3 od

Andrea Kneiflová

Andrea Kneiflová,

Šternberk

Telefon: 737……..01

Přes Česká Pošta

 Balík na Poštu

279 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Červen:

Výhercem losování se stala Petra Běloubkova s objednávkou na čásku 269,-Kč

#1**6 od

Petra Běloubkova

Petra Běloubkova,

Steti

Telefon: 728*****92

Přes Česká Pošta

Balík na Poštu

269 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Červenec:

Výhercem losování se stala Lenka Kubjátová s objednávkou na čásku 219,-Kč

#1**1 od

Lenka Kubjátová

len*****jatova@seznam.cz

Lenka Kubjátová,

Valašská Bystřice

Telefon: 77*****2179

Přes Česká Pošta

Balík na Poštu

219 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Srpen:

Výhercem losování se stala Petra Markova s objednávkou na čásku 415,-Kč

#1**1 od Petra Markova

jo*****va6@seznam.cz

Petra Markova,

Racice

Telefon: 602*****204

Přes DPD

Dodání do domu

415 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Září:

Výhercem losování se stal Pavel Woratsch s objednávkou na čásku 386,-Kč

#1**2 od Pavel Woratsch

Pavel Woratsch

Karlovy Vary

Telefon: 723*****496

Přes Uloženka

386 

Přes Dobírka 

Hotově při doručení

Říjen:

Výhercem losování se stala Karolína Sehnalová s objednávkou na čásku 269,-Kč

#1**0 od Karolína Sehnalová

Karolína Sehnalová

Brno

Telefon: 728*****354

Přes Dobírka – Česká Pošta

269 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

Listopad:
Výhercem losování se stala Libuše Šustalová s objednávkou na čásku 308,-Kč

#1**7 od  libuše šustalová

libuše šustalová,

újezd u brna

Telefon: 77****9853

Přes Dobírka – Česká Pošta

308 

Přes Dobírka

Hotově při doručení

 


SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže

PowerBanka od Samsungu soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky www.tvrzenésklo.eu (dále jen „web“), na stránkách www.tvrzenésklo.eu.

Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

  1. Organizátorem soutěže je www.tvrzenésklo.eu zastoupená Rudolfem Procházkou IČ: 04269314 (dále jen „organizátor“).
  2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let. Za osobu starší 15 let se považuje osoba, jež dovršila patnáctý rok věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
  4. Minimální hodnota nákupu 219,-Kč v obchodě www.tvrzenésklo.eu
  5. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.
  6. Podmínky výhry v soutěži: Minimální hodnota nákupu 219,-Kč. Vítěz každého kola obdrží jako výhru PowerBanku od Samsungu. Vítěze vybere náhodný los.

Ceny

  1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.
  2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

  1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění, na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
  2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje (společně dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností www.tvrzenésklo.eu, jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. 

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Přidejte svůj komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kontakt Hodnocení zákazníků Chováme se ekologicky Máme vše skladem

Objednávky podané do 16.12.2018 budou doručeny do 24.12.2018. Později nemůžeme garantovat včasné doručení zboží. Skrýt